Sơn chuyên dụng

  1. 983

  Sơn chịu mặn tàu biển Bạch Tuyết có đặc tính màng sơn bám dính tốt, ...

  Liên hệ
  1. 1,059

  Sơn chịu nhiệt Jotun 1 thành phần Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt là loại sơn ...

  Liên hệ
  1. 1,010

  Sơn chịu nhiệt 600ºC CADIN – A445 là loại sơn 1 thành phần,được sản xuất ...

  Liên hệ
  1. 1,001

  Sơn chống nóng cho mái tôn là loại sơn nước một thành phần. Sơn có ...

  Liên hệ