Bảng báo giá sơn Expo

  1. 1,144

Bảng giá Sơn Expo

Sơn Expo là thương hiệu sơn uy tín tại Việt Nam, với các sản phẩm chất lượng cao và đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu sơn khác nhau. Bảng báo giá sơn Expo cung cấp giá cả hợp lý, sản phẩm đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả trong công việc sơn nhà.
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết các sản phẩm sơn EXPO:

Chủng loại Sơntên sản phẩmđvtgiá web
Sơn nước nội thất ExpoSơn poly in – newlon/3.35 lít558,800
th/18 lít577,500
Sơn Expo emul in 2lon/ 3.35 lít854,700
th/18l881,100
Sơn Expo satin 6+1 for intlon/4.375 lít2,384,800
th/18 lít2,148,300
Sơn Expo easy interiorlon/3.35 lít653,400
th/18 lít693,000
Sơn nước ngoại thất ExpoSơn Expo rainkote m (Expo bạc)lon/1 lít1,379,400
Sơn Expo rainkote m
– màu thường
– màu đặc biệt
lon/4.375 lít1,653,300
2,046,000
Sơn Expo rainkote
– màu thường
– màu đặc biệt
th/ 18 lít1,388,200
1,665,400
Sơn Expo easy for ext
– màu thường
– màu đặc biệt
lon/4.375 lít1,604,900
1,763,300
Sơn Expo easy for ext
– màu thường
– màu đặc biệt
th/ 18 lít1,323,300
1,580,700
Sơn nước ngoại thất Expo bóngSơn Expo satin 6+1 for exterior
– màu thường
– màu đặc biệt
lon/4.375 lít3,217,500
3,539,800
Sơn Expo satin 6+1 for exterior
– màu thường
– màu đặc biệt
th/ 18 lít2,822,600
3,099,800
Chất chống thấmchống thấm Expo ex-proof
(hợp chất chống thấm pha xi măng)
lon/4.375 lít2,217,600
th/ 18 lít2,071,300
Sơn lót ExpoSơn Expo alkali primer for int
(Sơn lót chống kiềm nội thất Expo )
lon/ 4.375 lít1,137,400
th/18 lít1,177,000
Sơn Expo alkali primer for ext (Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo)lon/ 4.375 lít1,387,100
th/18 lít1,345,300
Sơn dầu ExpoSơn dầu Expo enalon/150 ml375,100
Sơn dầu Expo
– màu 000, 111, 210, 233, 444
– màu còn lại trong bảng màu
lon/375 ml801,900
744,700
Sơn dầu Expo
– màu 000, 111, 210, 233, 444
– màu còn lại trong bảng màu
lon/800 ml1,575,200
1,466,300
Sơn dầu Expo
– màu 000, 111, 210, 233, 444
– màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– màu còn lại trong bảng màu
lon/3 lít1,860,100
1,552,100
1,670,900
Sơn dầu Expo
– màu 000, 111, 210, 233, 444
– màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– màu còn lại trong bảng màu
th/17.75 lít2,357,300
2,132,900
2,235,200
Sơn dầu Expo polySơn poly dầu (new)
(Sơn dầu poly)
lon/375 ml727,100
lon/800 ml1,449,800
lon/3 lít1,707,200
th/17.75 lít2,164,800
Sơn lót chống rỉ ExpoSơn Expo red oxide gloss (bóng)
(Sơn chống rỉ đỏ Expo)
lon/800 ml870,100
lon 3 lít1,056,000
th/17.75 lít1,306,800
Sơn lucky oxide primer (grey)
(Sơn chống rỉ xám lucky)
lon/800 ml908,600
lon 3 lít1,201,200
th/17.75 lít1,332,100
Sơn lucky oxide primer (red)
(Sơn chống rỉ đỏ lucky )
lon/800 ml842,600
lon 3 lít1,027,400
th/17.75 lít1,175,900
Sơn poly oxide primer (red) (Sơn chống rỉ đỏ poly)lon/800 ml756,800
lon 3 lít936,100
th/17.75 lít1,090,100
Sơn poly oxide primer (grey) (Sơn chống rỉ xám poly )lon/800 ml847,000
lon 3 lít1,027,400
th/17.75 lít1,168,200
Bột trét tường ExpoBột trét tường Expo powder putty paint ngoại thấtbao/40kg285,000
Bột trét tường Expo powder putty paint nội thất246,000
253,000
300,000
Sơn kẽmSơn kẽm Expo – 2 in 1375ml1,048,300
800ml2,094,400
3l2,412,300
Sơn kẽm poly – 2 in 1375ml786,500
800ml1,573,000
3l1,810,600
Sơn kẻm cứng 2 tpmàu đb 000 , 111, 210, 220, 444, s444,6661 lít3,243,900
màu thường2,753,300
màu đb 000 , 111, 210, 220, 444, s444,6663 lít3,664,100
màu thường3,089,900

Các Sản Phẩm Sơn Expo Hiện Nay- Đại Lý Sơn Expo

Sơn Nước Nội Thất Expo              “Sơn Poly In – New   ( Sơn Nước Nội Thất Poly )”

“Sơn Expo Emul In 2 ( Sơn Nước Nội Thất Expo)”

“Sơn Expo Satin 6+1 For Int ( Sơn Nước Nội Thất Expo Satin )” “Sơn Expo Easy Interior ( Sơn Nước Nội Thất Expo Easy )”

Sơn Nước   Ngoại Thất Expo        “Sơn Expo Rainkote M (Expo Bạc) ( Sơn Nước Ngoại Thất Expo Rainkote)””Sơn Expo Rainkote M  – Màu Thường

– Màu Đặc Biệt (290, 330, 343,420, 458,464, 612, 635, 777, 964, 3033, 3133, 3144)

( Sơn Nước Ngoại Thất Expo Rainkote)”

“Sơn Expo Easy For Ext  – Màu Thường  – Màu Đặc Biệt ( Sơn Nước Ngoại Thất Expo Easy )                     ”

“Sơn Nước Ngoại Thất Bóng Expo”          “Sơn Expo Satin 6+1 For Exterior( Sơn Nước Ngoại Thất Bóng Expo Satin )

Chống Thấm Expo           “Chống Thấm Expo Ex-Proof          (Hợp Chất Chống Thấm Pha Xi Măng)”

“Sơn Lót  Expo” “Sơn Expo Alkali Primer For Int      (Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất Expo )”

Sơn Expo Alkali Primer For Ext      (Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất Expo)

“Sơn Dầu  Expo”              Sơn Dầu Expo Ena

“Sơn Dầu Expo  – Màu 000, 111, 210, 444, 233

“Sơn Poly Dầu (New)  (Sơn Dầu Poly)

Sơn Lót Chống Rỉ Expo” “Sơn Expo Red Oxide Gloss (Bóng)

(Sơn Chống Rỉ Đỏ Expo)”             “Sơn Lucky Oxide Primer (Grey)

(Sơn Chống Rỉ Xám Lucky)” Sơn Lucky Oxide Primer (Red)

(Sơn Chống Rỉ Đỏ Lucky )”

Sơn Poly Oxide Primer (Red)     (Sơn Chống Rỉ Đỏ Poly)

Sơn Poly Oxide Primer (Grey)    (Sơn Chống Rỉ Xám Poly )

Bột Trét Expo     “Bột Trét Expo Powder Putty Paint Ngoại Thất ( Bột Trét Ngoại Thất)”

“Bột Trét Expo Powder Putty Paint Nội Thất ( Bột Trét Nội Thất)

Sơn Kẽm Expo – 2 In 1

Sơn Kẽm Poly – 2 In 1

Sơn Kẻm Cứng 2 Tp         Maøu Đb 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666

Với đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp, sonathienphu.vn luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hang và giúp đỡ mọi thắc mắc của quý khách hàng về các sản phẩm sơn của chúng tôi.

Bài viết liên quan