Chống thấm Sika

  1. 991

  ...

  Liên hệ
  1. 986

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikafloor®-2530 W là chất phân tán nước 2 thành ...

  Liên hệ
  1. 990

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikafloor®-264 là sản sản phẩm sơn gốc nhựa epoxy ...

  Liên hệ
  1. 1,003

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikadur®-752 là keo gốc nhựa epoxy cường độ cao, ...

  Liên hệ
  1. 986

  1. Mô tả & Ứng dụng SikaRefit®-2000 là loại vữa xi măng-polyme cải tiến, 1 ...

  Liên hệ
  1. 986

  Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 212-11 là vữa rót gốc xi măng, tự ...

  Liên hệ
  1. 984

  Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11 MÔ TẢ SikaGrout ®- 214-11 là vữa ...

  Liên hệ
  1. 987

  1. Mô tả & Ứng dụng SikaGrout®-214-11 HS là loại vữa rót tự san bằng, ...

  Liên hệ
  1. 995

  1. Mô tả & Ứng dụng SikaGrout® GP VN là vữa rót trộn sẵn gốc ...

  Liên hệ
  1. 999

  1. Mô tả & Ứng dụng Sika® Tile Grout là một hỗn hợp vữa chống ...

  Liên hệ
  1. 994

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikaflex® Construction AP là chất trám khe đàn hồi, ...

  Liên hệ
  1. 992

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikafloor®-81 EpoCem® là loại vữa san phẳng 3 thành ...

  Liên hệ
  1. 986

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikaflex® PRO-3 WF là chất trám khe đàn hồi ...

  Liên hệ
  1. 1,006

  1. Mô tả & Ứng dụng Sika® Primer-3 N là chất quét lót một thành ...

  Liên hệ
  1. 1,014

  ...

  Liên hệ
  1. 1,003

  ...

  Liên hệ
  1. 985

  1. Mô tả & Ứng dụng SikaLatex® TH là phụ gia loại nhũ tương Styrene ...

  Liên hệ
  1. 985

  1. Mô tả & Ứng dụng Sikadur®-732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn ...

  Liên hệ